Textielplatform DOEK vzw organiseerde in samenwerking met MoMu in het voorjaar van 2021 een reeks ‘Collective Wisdom Sessions’ rond zes artistieke vraagstellingen”.

Voor deze experimentele methodiek van DOEK werd door een ‘aanstoker’ telkens een meerstemmige groep van denkers, makers en doeners samengebracht rond een onderwerp dat ze allemaal vanuit een eigen invalshoek benaderen. Tijdens de sessies werd er vanuit collectief denken, doen en praten toegewerkt naar een kennis die het individuele oversteeg, naar openingen die konden leiden tot nieuwe gesprekken en nieuwe projecten, met oogvoor maatschappelijke transitie in onze samenleving. Tijdens de Collective Wisdom Days nodigen enkele deelnemers van de sessies jullie uit om mee te luisteren en denken. Want wanneer er collectief gedacht wordt, kent wijsheid geen grenzen.