ARTISTIEKE WERKING

DOEK is facilitator, incubator en aanstoker voor processen waarin maatschappelijke verandering en textiel de rode draad vormen.

Het materiële en het immateriële aspect van textiel gaan hand in hand bij DOEK. We zien textiel niet enkel als concreet tastbaar zintuiglijk materiaal, artistiek medium en/of thema, maar ook als drager van ervaringen, waarden, verhalen en betekenissen.
We zien textiel als spiegel voor de hedendaagse maatschappelijke context en als een geknipt medium om artistiek, innovatief onderzoek te verrichten waarin duurzaamheid, stedelijkheid, identiteit en emotionele waarden centraal kunnen staan.

We kiezen ervoor om in onze artistieke werking onderzoek, ontwikkeling en experiment centraal te zetten. Het artistieke onderzoek staat niet enkel centraal als een vertaling en expressie van wat er maatschappelijk gebeurt, maar zet ook aan tot engagement en reflectie. We benaderen maatschappelijke uitdagingen met een artistieke blik en nemen de vrijheid en verantwoordelijkheid om kunst en creativiteit in te zetten als motor voor maatschappelijke en systemische verandering.

projecten Residenties