Residenties

DOEK stimuleert vormgevers, kunstenaars, ambachtslui, makers en onderzoekers, door een residentie aan te bieden om te onderzoeken, experimenteren, reflecteren.

DOEK schept door het opzetten van residenties voor vormgevers, kunstenaars, makers en onderzoekers een duurzame, veerkrachtige omgeving voor concrete experimenten, ruimte voor artistiek initiatief van onderuit en een open en flexibel kader om dat te ondersteunen. Het artistieke staat niet enkel centraal als een persoonlijke artistieke vertaling en expressie van wat er maatschappelijk gebeurt, maar zet ook aan tot collectieve reflectie en engagement.

DOEK gelooft dat de kunstenaar als artistiek en maatschappelijk vormgever de ruimte moet krijgen om al experimenterend en onderzoekend nieuwe inzichten en perspectieven te ontwikkelen, om zo nieuwe regels en vormen te scheppen voor verschillende maatschappelijke domeinen: sociale en circulaire economie, ecologische en sociale duurzaamheid, sociale cohesie en samenlevingsopbouw, gender en diversiteit, feminisme, werk… .

Kan je je vinden in onze visie, missie en manier van werken, laat dan zeker weten wat jij graag wil onderzoeken tijdens een residentie.