Author Archives: DOEK

Masouda Anwar Mohamad

Masouda wilde graag laten zien hoe mooi haar land en haar cultuur wel is. Ze was dan ook heel enthousiast om mee te werken aan de projecten van DOEK. Masouda’s talent zit in het vertellen over Afghanistan, alsof je er zelf rondloopt. Als geen ander weet ze je met haar enthousiasme te begeesteren. Masouda vertelde over haar Afghanistan in onze kinderworkshops en Tour d’Anvers, is vaste speler bij ‘Wie is er bang van Fatima Sultan?’ en is één van de leerlingen van de Afghaanse borduursters tijdens ontmoetingsateliers.

Terug naar COMMUNITY

nam deel aan

Lies Van Assche

initiator van
DOEK vzw

Lies Van Assche (°1970) is social designer, kunstenaar en kostuum-ontwerper. Ze richtte DOEK op in 2012 en het evolueerde onder haar impuls van een sociaal-artistiek werkervaringsproject naar een artistiek, innovatief, ambachtelijk en experimenteel textielplatform.

De focus in Lies Van Assche’s werk als kunstenaar ligt al een hele tijd op het thema gelijkwaardige wederkerige ontmoetingen in de kunsten. Gelijkwaardige wederkerige ontmoetingen in de kunsten kunnen enkel tot stand komen mits een grote openheid en bereidheid tot een interactieve dialoog die start vanuit ieders talent en eigenheid. Lies Van Assche bedenkt en experimenteert met verschillende vormen van community-art en sociaal-geengageerde kunstpraktijken, die gelijkwaardige wederkerige ontmoeting faciliteren in de publieke ruimte: “Ik wil werk ontwikkelen waar de focus ligt op gelijkwaardigheid. Hoe kunnen alle deelnemers een gelijkwaardige invloed hebben op het proces en het artistieke resultaat van dit proces? Hoe worden in dit soort ontmoetingen kennis en vaardigheden doorgegeven? In welke richting verloopt dit? Hoe kan ik nog meer inzetten op dialoog en ‘common ground’? Deze processen monden uit in een artistiek project, maar wat kan dit proces betekenen voor de participanten op lange termijn? Hoe kan ik dit proces een duurzame kwaliteit geven?”

De werkelijkheid der dingen
“Centraal in mijn artistieke praktijk staat het vermogen om mij open te stellen voor wat om mij heen gebeurt. Als artistiek onderzoeker focus ik me op het ontwikkelen van nieuwe inzichten en perspectieven in sociale en maatschappelijke problematieken. Een combinatie van een open en kritische houding en een beeldende kwaliteit kan leiden tot beelden, ontwerpen, concepten die ons in staat stellen de dingen in de werkelijkheid anders te aanschouwen. Door mijn aanwezigheid als onderzoekende kunstenaar in een sociale omgeving wordt een proces van uitwisseling in gang gezet tussen de kunstenaar en deze omgeving. De omgeving, de mensen, de gebeurtenissen worden onderdeel van het creatieve proces; de methodiek aan de basis is steeds co-creatief. Dit co-creatieve werkproces leidt niet alleen tot de artistieke uitkomst, maar heeft op zichzelf een autonome waarde. Ik objectiveer de omgeving en de mensen niet, maar ga ermee in gesprek. Zo beweeg ik de omgeving en wordt ik er tegelijkertijd door bewogen. Ik zoek in mijn artistieke onderzoeksprocessen niet naar bewijzen of antwoorden, maar naar nieuwe perspectieven die voor mij niet alléén artistiek maar ook maatschappelijk relevant moeten zijn.”

Terug naar COMMUNITY

Nadia Mohmand

Nadia Mohmand
Nadia Mohmand

Nadia is specialist in Afghaanse borduurtechnieken. Met de platsteek maakt zij prachtige geometrische patronen, die heel secuur nageteld moeten worden. Nadia gaf les tijdens een aantal kinderworkshops en Tour d’Anvers, ze is vaste speler bij ‘Wie is er bang van Fatima Sultan?’ en neemt deel aan de ontmoetingsateliers. Ze is één van die bijzondere levende menselijke schatten ( =living human treasures) die graag onze missie mee uitdraagt.

Terug naar COMMUNITY

nam deel aan

Phurbu Dolma

Phurbu Dolma
Phurbu Dolma

Phurbu Dolma is specialist in Tibetaanse Thangka applicatie met paardenhaar. Een thangka is een van oorsprong Tibetaans boeddhistische schildering op doek.

Phurbu leerde deze speciale applicatie techniek aan de deelnemers van onze kinderworkshops.

Terug naar COMMUNITY

nam deel aan

Saleha Mohmand

Saleha Mohmand
Saleha Mohmand

Saleha is gespecialiseerd in Afghaans borduren, meer bepaald Khamak borduurwerk. Khamak is een heel fijne vorm van borduren dat zijn oorsprong heeft in Kandahar. Saleha gaf les in de kinderworkshops van DOEK en tijdens het project Tour d’Anvers.

Terug naar COMMUNITY

nam deel aan

DOEK IN CO-CREATIE

Al meer dan vijf jaar werken textielplatform DOEK en ModeMuseum Antwerpen (MoMu) occasioneel samen. De ene bezit een indrukwekkende modecollectie met grote namen uit de hedendaagse internationale modewereld. De ander werkt volgens een experimenteel model van en voor een superdiverse en meerstemmige community van vormgevers, kunstenaars, ambachtslui, makers en onderzoekers die een brug willen slaan tussen de brede kunsten en de publieke ruimte. De samenwerking blijkt een interessante kruisbestuiving die smaakt naar meer. Dēmos gaat in gesprek met Lies Van Assche, sociaal-geëngageerd kunstenaar en bezieler en oprichter van DOEK, Klaartje Patteet, publieksmedewerker van MoMu en Leen Borgmans, hoofd publiekswerking en communicatie van MoMu.

STST 2.0

StST 2.0
een community-art project

van januari 2021 tot 31 dec 2021

kunstenaar
Lies Van Assche
borduursters
Nadia Mohmand
Saleha Mohmand
partners
MoMu Antwerpen
Middelheimmuseum
Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
met steun van
Stad Antwerpen
FITLAB+

Gefascineerd door de emotionele waarde van textielobjecten en geïntrigeerd door de textiel verhalen van oude en nieuwe stadsbewoners, begon Lies Van Assche een onderzoek naar de vraag of textielobjecten in de stad verbindingen kunnen creëren door hun emotionele waarde. Lies borduurt verder op dit onderzoek met het project STST2.0., waarin ze over de grenzen van praktijken en culturen heen actief op zoek naar stadsbewoners die hun textieltalent- of textielverhaal willen delen.

Deze zomer vind je Lies samen met haar borduurmeesters Nadia Mohmand en Saleha Mohmand tussen de beelden van het Middelheimmuseum. Beeld je een zonnige dag in, met tussen de beelden in het park mensen die met lapjes tafellaken op hun schoot borduren aan de stad. Iedereen is welkom om zijn/haar persoonlijk verhaal te delen op een stadskaart, gemaakt van oude, gedoneerde tafellakens.

Deze tafellakens zijn het nomadisch ‘stadsdoek’ waarop een collectief, verhalende stadskaart wordt afgebeeld. Dit ‘stadsdoek’ is de zichtbare getuigenissen van ontmoetingen, gesprekken en herinneringen, een verzameling van persoonlijke verhalen en creatieve handgemaakte bijdragen door jonge en oude inwoners, bezoekers, textielliefhebbers, – talenten en – kunstenaars. Na de zomer in het basiskamp Middelheimmuseum, trekt het project nomadisch verder en zet het zijn kamp op, op weer andere publieke locaties doorheen de stad.

Waar? Het basiskamp deze zomer is de educatieve ruimte van het Middelheimmuseum. Hier kan je de kaart als work-in-progress bekijken en er samen met anderen mee aan borduren.
Wie? Iedereen. Voorkennis is niet nodig. Je krijgt hulp van ervaren borduursters uit de DOEK-community.
Gratis? Absoluut. Meedoen kost je niets, behalve tijd. Haal een borduurpakketje en een zitlaken op en vlei je met bekenden of onbekenden neer tussen de beelden van het park.
Wanneer? (telkens van 13u00-17u00)

  • 12, 13, 14, 15 augustus 2021
  • 19, 20, 21, 22 augustus 2021
  • 26, 27, 28, 29 augustus 2021

(!) inschrijven is niet nodig

Een project in samenwerking met DOEK vzw, MoMu Antwerpen, Middelheimmuseum, Atlas, integratie & inburgering Antwerpen en FITLAB+. Dit project kwam tot stand dankzij de financiële bijdrage van de Stad Antwerpen.

Lees meer over de eerste fase, waarin we digitaal vooronderzoek deden in ontmoetingen rond textiel met de Textiel Blind Dates.

____________________________________________________________

ENGLISH

Fascinated by the emotional meaning that personal textile objects carry and intrigued by  old and new city citizens’ textile stories, Lies Van Assche began researching  the question of whether textile objects can create connections in a city through  their emotional value. Now, as an extension of this past research, Lies is embarking on a new project, StSt 2.0, in which she combines people and their textile stories with the fun of collective embroidering, beyond cultures or language.

This summer you will find Lies among the sculptures of the Middelheim Museum with her embroidery masters Nadia Mohmand and Saleha Momand. Imagine a sunny afternoon, the park, the sculptures, and scattered in between them tablecloths on the laps of people enjoying themselves while embroidering. Everyone is welcome to join and add their personal textile signature to a city map made from old tablecloths. These tablecloths become the canvas for a collective story-telling city map. As a collection of personal stories and creative hand-sewn contributions by citizens, visitors, textile lovers, talents or creatives, young and old, these traces on the tablecloths are the visible testimonies of fascinating encounters, dialogues and memories. After the summer residency in the Middelheim park, the project will set up new basecamps in the city center at MoMu Fashion Museum, Atlas… 

Where? The temporary basecamp for this project is the educational space of the Middelheim Museum. Here you can view the map as a work-in-progress and participate by embroidering with others.

For whom? For all. No prior knowledge is necessary. You will get help from experienced embroiderers in the DOEK community.

Free? Sure. All you spend is time. Come and pick up an embroidery kit with a seat blanket and nestle down with known and unknown people in the park among the sculptures.

When? from 13:00 – 17:00 pm

  • August 12, 13, 14, 15 2021
  • August 19, 20, 21, 22 2021
  • August 26, 27, 28, 29 2021

A project in collaboration with DOEK vzw, MoMu Antwerp, Middelheim Museum, Atlas, integration & integration Antwerp and FITLAB+. This project was made possible thanks to the financial contribution of the City of Antwerp.

Lees meer

Het onverwachte van deze collectieve performance in de publieke ruimte van het Middelheimmuseum creëert bij de toevallige passant een vorm van nieuwsgierigheid of vervreemding. Een onverwachte huiselijke situatie in een beeldenpark. Lies herschept deze publieke ruimte door een specifieke ‘textielontmoeting’ tussen mensen te faciliteren op maat van de huidige situatie, waarin ontmoetingen en publieke ruimte gereguleerd worden.

“Met dit collectief kunstproject wil ik grenzen tussen verschillende werelden doorbreken, door huiselijke ambachtelijke creativiteit te introduceren op onverwachte plekken in de stad. Het is in deze publieke ruimte dat kunst een middel kan zijn om de stedelijke gemeenschap te herstellen . Dit alles in de geest van ‘het sociale sculptuur’, zoals bepleit door Joseph Beuys, die geloofde dat het artistieke niet enkel wordt uitgedrukt in het produceren van objecten, maar ook in het (samen)leven zelf.” (Lies Van Assche)

Terug naar PROJECTEN

Passement vandaag (CWS)

Passement vandaag (CWS)

Passement vandaag (CWS)

Een pleidooi voor een levend en lokaal ambacht, passementerie.

van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021

aanstokers
Helena De Smet
Veerle Tytgat
moderator
Elien Haentjens
deelnemers
Esther Van Schuylenberg
Sophie de Somere
Ingrid De Coster
Ruth Vieren
Magalie Delbeke
Charlotte Vanhoutte
partners
MoMu Antwerpen
met de steun van
stad Antwerpen

Via een Meester-Leerlingtraject leren mode-ontwerper Helena De Smet (leerling) en textiele vormgever Veerle Tytgat (leerling) de technieken van het passementerie-ambacht van Michel Moeremans (meester). In een later stadium zoeken ze methoden om deze kennis door te geven en het passementerie-ambacht levend houden. ​

Passementerie is de verzamelterm voor decoratieve textielproducten zoals banden, franjes, koorden en galons, die zowel manueel als machinaal vervaardigd kunnen worden. ​

In het voorjaar van 2021 zaten Veerle en Helena tijdens Collective Wisdom Sessions samen met vormgevers, kunstenaars, ambachtslui, makers en onderzoekers rond de tafel om ieders rijke ervaringen en kennis te delen en kruisbestuiving te bewerkstelligen, met als centrale vraag: “is er een toekomst voor deze ambacht?”. Aan de hand van kruisbestuivingen gingen de deelnemers breder dan het praktisch en dachten ze na over de hedendaagse relevantie van passementerie. Welke inzichten komen naar boven door deze diverse groep samen te zetten? ​

Dit project kwam tot stand dankzij de financiële bijdrage van de Stad Antwerpen.

(c) Clara De Vos

© Clara De Vos

Terug naar PROJECTEN

Verwondering door natuurlijke kleuren (CWS)

foto CWS

Verwondering door natuurlijke kleuren (CWS)

Over vilten met wol en botanisch verfgoed

van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021

aanstoker
Hans Jackmaert
moderator
Anna Jamieson
partners
MoMu Antwerpen
met de steun van
stad Antwerpen

Het wolambacht en het verven met lokale verfplanten is in Vlaanderen nagenoeg verdwenen. Bij DOEK zoeken we naar manieren om dit meer op de kaart te zetten. In de zomer van 2019 doken Hans Jackmaert (leerling) en Hilde Vleugels (meester) binnen hun Meester-Leerlingtraject True Colours in de verfketels om de drie basiskleuren uit planten te ontwikkelen.

In 2021 deelde Hans zijn opgebouwde kennis met diverse deelnemers tijdens Collective Wisdom Sessions. Samen met Bieke, Els, Caroline, Violet, Isabelle en moderator Anna Jamieson buigen we ons over de vraag hoe we plantaardig verven kunnen inzetten als middel tot verwondering.

“collective wisdom sessions” brengen vanuit verschillende thema’s, onderwerpen, vragen een groep kunstenaars, designers, makers, ambachtslui en onderzoekers samen, waarbij wederzijdse kennisdeling en kruisbestuiving kan leiden tot nieuwe inzichten en uiteindelijk nieuwe artistieke, social-design of innovatieve concepten” ​

De gedeelde kennis wordt ingezet in de uitwerking van een kunsteducatief project voor kinderen tussen 10 en 13 jaar.

foto CWS

“Ik ontdek kleuren, overal waar ik kom. Ik wil ze zien binnenin mij en weten wat ze met me doen. Nog voor we enige taal spraken zagen we al kleuren. Verschillende fases in mijn leven zijn verbonden aan kleuren. Ik herinner me het blauw van de drankenkaart in de lagere school, waar ik ‘s middags een chocomelk van ‘den Inza’ mee kon drinken. Of mijn warrige verhouding met rood. En toch wens ik op een dag mijn lievelingsrood uit planten te verkrijgen. Alle ervaringen, goed of slecht, mooi of lelijk, brachten me steeds in een ander universum, een van kleuren. Zijn we geworden tot wie we zijn, door kleuren? Als we al deze momenten op een tijdlijn zouden markeren dan zien we een lange route. Ik reisde alleen, samen met anderen, met mensen die ik leuk vond, of net niet, een hele karavaan. Ook al zou je je hele leven op 1 en dezelfde plek blijven, toch is de levensreis van kleuren nomadisch en onvoorspelbaar.” (HJ) ​

Dit project kwam tot stand dankzij de financiële bijdrage van de Stad Antwerpen.

Terug naar PROJECTEN
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om de diensten en functionaliteit op onze site mogelijk te maken en om je interactie met onze dienst te begrijpen. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van dergelijke technologieën voor marketing en analyse. Bekijk het privacybeleid