Category Archives: Nieuws

Bestel de BIND Kalender 2024!

Maak jezelf of iemand anders blij met de ‘BIND’ kalender 2024!

‘Wat tonen en vertellen mensen wanneer je hen vraagt naar een voorwerp in stof of draad dat hen dierbaar is?’

Dat was de vraag waarmee BIND in 2022 op verkenning trok door de Antwerpse Zuidrand om er bijzondere textieltalenten en textielverhalen te ontdekken. Deze kalender toont de verscheidenheid aan liefde voor textiel en textieltechnieken die we in de BIND ontmoetingsateliers leerden kennen. Je krijgt tien verhalen van deelnemers. Het zijn verhalen over zowel verlies als herontdekking, over maken en dragen, geven en krijgen. Deze kalender is eveneens een uitnodiging voor jou om zelf aan de slag te gaan. Zo krijg je in de maand juli een stappenplan voor een eigen ontmoetingsatelier en vind je in de maand augustus alles voor een eigen borduurwerk.

Maak jezelf of iemand anders blij met deze unieke jaarkalender met meer feestdagen dan anders en elke dag nog plaats om aan te vullen wat voor jou belangrijk is.

bestellen via mail: info@doek-vzw.com
prijs: 25 euro (of geef wat je kan) 
oplage: 100 stuks – op is op!  

 
 

Een nieuwe thuis voor DOEK!

Een nieuwe thuis voor DOEK!

De afgelopen jaren vond je DOEK in deFeniks in Mortsel. We hadden er een knus atelier en fijne buren. Maar DOEK wilde groeien! Om een textielthuis te zijn voor nog meer mensen, om regelmatig de deuren open te zetten voor jullie en om meer ruimte te hebben: meer ruimte voor meer ontmoetingen, meer mensen en meer ambachten.

Sinds december 2022 vind je DOEK in de Zirkstraat 36, in hartje Antwerpen. We worden er omringd door toffe organisaties als Fameus. De nieuwe locatie is een gedeelde textiel- en modemaakplaats voor onze ‘community of practice’ – een gemeenschap en netwerk van mensen met een hart voor textiel en een maatschappelijk engagement, die (samen) met deze thema’s aan de slag willen gaan. We verwelkomen graag nieuwe handen en stemmen – ken of ben jij iemand met een bijzonder textieltalent of -idee? Dan kan je ons steeds contacteren!

Op zondag 7 mei openen we de deuren van ons atelier voor het grote publiek – dan is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen naar wat DOEK doet en waar DOEK voor staat!

hetpaleis en DOEK zkn. community builder

Achter de schermen werken Lies en enkele DOEK-meesterborduursters samen met hetpaleis al een tijdje aan een nieuw project: hetdoek. Binnenkort nodigen we Antwerpenaren, klein en groot, uit om mee te borduren aan een nieuw theaterdoek, dat de stedelijke schoonheid én complexiteit afbeeldt. Voor het project gaat hetpaleis op zoek naar een community builder, die meetimmert aan een vrijwillige community van borduurbegeleiders.
 
Iets voor jou? Lees de vacature hier! Solliciteren kan tot 31 juli.
 
Meer weten over hetdoek? Op de site van hetpaleis wordt alvast het tipje van de sluier opgelicht.
 
(c) Jarne Six

DOEK en ErfgoedLab Antwerpen onderzoeken samen stedelijke textielpraktijken

In maart 2021 ging een onderzoekstraject tussen DOEK en ErfgoedLab Antwerpen van start. Hieronder leidt Anna Jamieson, onderzoeker, kort het co-creatieve, participatieve onderzoek in. De komende maanden kan je het traject volgen op onze website. 

De stad is een bijzonder organisme – zelf levend en vol leven, vol mensen die elkaar kruisen, maar niet kennen. In de stad ontmoeten, net zoals mensen, ook verschillende gewoontes elkaar – terwijl jij een brood gaat kopen, zie je een buurvrouw die de hond uitlaat, begint een overbuur aan het gebed en een andere straatgenoot aan een yogasessie. In de stad, net als elders, geven we allemaal op onze eigen manieren betekenis en waarde aan ons leven. Veel van deze manieren delen we met anderen – we leren van, geven door, steken anderen aan. ErfgoedLab Antwerpen onderzoekt, via verschillende projecten en op verschillende manieren, hoe dit delen er in de stad uitziet – het stelt vragen over wat Antwerpenaren doen en doorgeven aan elkaar, over hoe mensen en plekken vol herinneringen zitten, en over hoe die herinneringen mee vorm geven aan ons heden en aan onze toekomst. Het onderzoekt gemeenschappen, waarin mensen, in al hun eigenheid en diversiteit, anderen kruisen en naast elkaar lopen, een eindje of een heel leven. Want in die warrige, kleurrijke stad zijn er altijd dingen die ons verbinden, rode draden die ons vasthaken aan anderen, aan vroeger, later, en nu.

Kunstenorganisatie DOEK is een van die duizenden rode draden die door en buiten onze stad krioelen. DOEK verbindt, als artistiek textielplatform, mensen rond textiel – alle projecten onder de vleugels van DOEK hebben een relatie met textiel, waar telkens ‘iets’ mee of rond wordt gedaan. Sociaal geëngageerd kunstenaar Lies Van Assche richtte het textielplatform op om nieuwe vormen van maken en ontmoeten te verkennen. In deze projecten primeert de artistieke waarde – DOEK zet volop in op artistieke vernieuwing en excellentie. Maar voor DOEK is het artistieke onvermijdelijk verbonden met het maatschappelijke: zoals een werk wordt gecreëerd, wordt ook een samenleving gemaakt. Processen uit deze eerste vorm van creatie kunnen als inspiratiebron dienen voor de tweede vorm van maken. En wat artistiek onthuld of verbeeld wordt, heeft een impact op hoe men daarna handelt in de wereld. Bovendien zet DOEK in op community-building: het wil een voedingsbodem zijn voor een gemeenschap van makers, denkers en doeners die zich verenigen rond verschillende vormen van textiel. In dit verenigen schuilt ook steeds delen: van kennis, materialen, contacten en meer. Het is mede door dit delen dat DOEK als een soort praktijk- en erfgoedgemeenschap beschouwd kan worden. 

Het onderzoekstraject van DOEK en ErfgoedLab Antwerpen is opgebouwd rond enkele vragen die polsen naar de manier waarop DOEK, als innovatieve kunstenorganisatie, impliciet of expliciet, aan de slag gaat met erfgoed. DOEK werd geboren in én uit Antwerpen – de organisatie zit sterk ingebed in de stedelijke context, die ook wordt gethematiseerd in enkele projecten. Zo sluit DOEK nauw aan bij het interesseveld van ErfgoedLab Antwerpen. Een van de strategische doelstellingen van ErfgoedLab is namelijk ‘via participatieve, multidisciplinaire proeftuinen de invloed van maatschappelijke transities op stedelijk erfgoed en de achterliggende erfgoedprocessen [verkennen].’ Deze strategische doelstelling vertrekt mee vanuit de constatering dat in steden er heel eigen dynamieken heersen, die een grote impact hebben op hoe erfgoed wordt beleefd en kan verder bestaan. Waar ‘traditioneel’ (op zich al een beladen term – wiens traditie?) overdracht vooral van ‘oud’ naar ‘jong’ gebeurt, zijn in een stad meer grillige bewegingen zichtbaar. De in- en uitstroom is groot in de stedelijke context – ‘samenstellingen’ van straten en buurten veranderen jaar na jaar. Mensen komen aan, vertrekken weer, laten dingen achter, en neem dingen mee. In navolging van De Lange en De Waal, suggereert Arno van der Hoeven dat ‘networked publics’ in veel stedelijke (erfgoed)contexten een meer werkbare term is dan ‘communities’ – ‘networked publics’ zijn dan groepen mensen die zich, kortstondig of langer, verenigen rond een gedeeld onderwerp en onderscheiden zich van ‘communities’ omdat ze vooral bestaan uit verschil. ‘Networked publics’ overstijgen zo buurt, sociale klasse, etnische en/of culturele achtergrond, en meer. 

Voor het co-creatieve, participatieve onderzoekstraject wordt gekeken naar de manieren waarop DOEK inspeelt op deze stedelijke eigenheid, waarbij verandering een constante is, en naar hoe dit zich vertaalt in de netwerken waaruit DOEK uit bestaat en die DOEK mee in verbinding brengt. Zo willen DOEK en ErfgoedLab Antwerpen een beter inzicht krijgen in hoe, waarom én met wie DOEK ‘werkt,’ hoe dit gelinkt is aan de stad en haar inwoners, en hoe dit alles raakt aan de snijlijn tussen kunst en erfgoed. Voor het onderzoek wordt er gefocust op twee projecten: ‘Collective Wisdom Sessions’ en ‘STST 2.0.’ (als voorbeeld van een ‘nomadisch ontmoetingsatelier’). Beide projecten zetten maximaal in op verbinden. In het geval van Collective Wisdom Sessions gebeurt dit rond afgebakende thema’s, die telkens worden geïnitieerd door ‘aanstokers,’ die rond ‘hun’ thema een meerstemmige groep makers, denkers, vormgevers, etc. verzamelen. Alle leden van de groep hebben een band met het thema – persoonlijk, academisch, ambachtelijk, etc. 

Bij STST 2.0. wordt gewerkt met een ‘uitnodiging voor iedereen’: voor dit community-art project is eenieder welkom om een steekje bij te dragen op ‘stadsdoeken’ en een verhaal te delen, telkens op een andere locatie in de stad. Zo zet STST 2.0. in op elkaar ontmoeten in en rond de publieke ruimte, die in het project wordt gethematiseerd. Door(heen) het project komen er ook telkens nieuwe mensen op het pad van DOEK die een bijzonder textieltalent of -verhaal te delen hebben. Daarmee werkt STST 2.0. met het gegeven van ‘community’ (of ‘networked public’) op twee niveaus: enerzijds een stedelijke community van mensen die in de stad wonen of zich erdoor begeven, anderzijds een community van makers, kunstenaars, vormgevers, dragers, etc. die allemaal een bijzondere link met textiel hebben. Deze laatste ‘community’ is het fundament waarop DOEK wordt gebouwd en waarmee oprichtster Lies Van Assche, vanuit haar artistieke praktijk en rol binnen DOEK, een langer gesprek aangaat. 

Beide projecten worden voor dit onderzoekstraject nauw gevolgd en ervaren, beschreven en gedocumenteerd. Bovendien wordt er in gesprek gegaan met mensen die de projecten mee beleefden, om zo beter te begrijpen wat hun impact is – van de projecten op de mensen, maar ook omgekeerd. Zo wilt het onderzoek het inzicht in DOEK verdiepen en delen, door tijd te maken voor uitgebreide reflectie en gesprek. Deze inzichten en reflecties worden gebundeld en gedeeld – in een tekst die het verloop en de bevindingen van het onderzoek schetst, en in een communicatieproduct. 

(c) Sarah Van Looy
(c) Sarah Van Looy
Bieke Govaerts
(c) Bieke Govaerts
Anna Jamieson
(c) Anna Jamieson

STST 2.0. – Borduur mee aan Antwerpen in bibliotheek Permeke op 15/6, 16/6 en 19/6!

Borduur mee aan de publieke ruimte van Antwerpen en deel met ons jouw verhaal over een publieke plaats in Antwerpen.  

Tussen de woorden, zinnen en verhalen van bibliotheek Permeke, nodigen wij jou uit. Niet om te lezen of samen stil te zijn, maar om te ontmoeten en je eigen stadsverhaal te borduren. Ontmoetingen, verhalen en herinneringen vertalen zich in borduursteken op een van onze stadsdoeken. Deze stadsdoeken brengen de stad Antwerpen in kaart, waar witruimte roept om jouw verhaal over deze plekken te delen. Samen maken we een intuïtieve collectieve counter-mapping van de stad, een tastbare getuigenis van een stadsdialoog

Kunstenaar Lies Van Assche en een groep meesterborduursters van DOEK trekken met dit community- art project langs verschillende publieke plaatsen in Antwerpen met 148 “stadsdoeken” op 4 rolrekken, 4 grote plannen van de stad en borduurmateriaal. Ze nodigen je uit om een verhaal te vertellen over een openbare plek in Antwerpen: een verhaal over een specifieke straat, een vergeten plein of een bijzondere publieke ruimte. Daarna kan je dit plekje borduren op de stoffen stadsdoeken, gemaakt uit oude tafellakens. Je kan al improviserend aan de slag gaan of over de schouders van ervaren borduursters piepen om inspiratie op te doen. We horen graag hoe jij verschillende plekken in de stad ervaart als thuis of wat jij doet om van deze plekken jouw thuis te maken. 

Geen ervaring met borduren? Geen probleem – ervaren borduursters leren je graag hoe je een steekje kan bijdragen. Je krijgt een borduurpakket te leen waarmee je aan de slag kan gaan.

Geen inspiratie voor een specifiek stadsverhaal? Dit project staat in teken van elkaar ontmoeten en inspireren. Al bordurend wisselen we graag verhalen uit – zo schiet je zeker wel een bijzonder verhaal te binnen. 

Waar?
Bibliotheek Permeke
De Coninckplein 25-26, 2060 Antwerpen
We bevinden ons op de binnenkoer bij goed weer en begeven ons naar de inkomhal bij slecht weer.

Wanneer?
Woensdag 15/6 van 14u tot 16u15 en van 16u45 tot 19u
Donderdag 16/6 van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u
Zondag 19/6 van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u

Wie?
Iedereen! Voorkennis is absoluut niet nodig.

Gratis?
Absoluut. Meedoen kost je niets dan tijd.
Inschrijven is niet verplicht, maar mag via jasmien@doek-vzw.com of via +32470807358.

 

Deze halte in Bibliotheek Permeke is deel van STST 2.0., een meerjarig nomadisch community-art project van Lies Van Assche dat reist doorheen verschillende wijken in Antwerpen en zich nestelt op verschillende publieke locaties.

STST 2.0. is een project gerealiseerd onder de vleugels van DOEK vzw, in samenwerking met MoMu Antwerpen, Bibliotheek Permeke en Atlas, integratie & inburgering Antwerpen.

DOEKdag dagBOEK – 20 februari

Op 20 februari 2022 vond voor de eerste keer een ‘officiële’ DOEKdag plaats. De dag stond, na twee contactluwe corona-jaren, in het teken van verbinden, van aanknopen en de draad weer oppikken en betekende een kans om te delen en te ontdekken welke projecten er het komend jaar met/onder DOEK worden georganiseerd.

Met een twintigtal aanwezigen, die allemaal op een of andere manier het pad van DOEK kruisten de afgelopen jaren, gingen we in gesprek: over onszelf en over de plannen van DOEK voor de nabije toekomst. Oude bekenden kwamen elkaar terug tegen en nieuwe vrienden ontmoetten elkaar. Rode draad was een liefde voor textiel en de manier waarop het ons leven raakt – we hoorden en vertelden zo verhalen over de liefde voor borduren, doorgegeven van moeder op dochter, over bontmutsen en recyclage, over patchwork en nog zoveel meer. 

De dag begon, zoals dat hoort, met koffie, thee en ontbijtkoeken. Daarna maakten we de tijd om elkaar te leren kennen: in een grote cirkel stelde iedereen zichzelf voor en vertelde over de band met textiel. We keken voorbij beroepen, leeftijd, achtergrond, etc. en focusten op wat ons bindt: stof. Waar we voor dit gedeelte eigenlijk slechts een uur hadden ingepland, eindigden we met een hele voormiddag kennis te maken met elkaar: iedereen nam de tijd en ruimte om zowel te spreken als te luisteren. Wat opviel was de oprechte goesting om te ontdekken wat anderen bezig hield in textiel. De verschillende aanwezigen legden bovendien snel verbindingen tussen hun verhaal en dat van een ander: zo werd het een gesprek van echo’s en vervlechtingen. Gelijkgezinden vonden en stelden vragen aan elkaar. Enkele aanwezigen toverden voorbeelden van hun werk tevoorschijn. Het kraamcadeau-in-wording dat Ramzia toonde (een prachtig geborduurd lakentje met bijpassend ‘inbaker’ lint) herinnerde Nadia aan hoe haar tienerzoon soms nog steeds vraagt om ingebakerd te worden. Deze anecdote was herkenbaar voor velen – heel wat DOEKkinderen worden blijkbaar graag gewikkeld in een deken. Textiel als troost! Rian vertelde over het kantklosmateriaal dat ze redde in het containerpark (tot opluchting van de zoon van de kantklosser die dat gerief had achtergelaten), Anke toonde een viltwerkje gemaakt uit gebruikte wattenschijfjes. 

Na deze uitgebreide kennismaking, volgde er een lunch, met heerlijke pompoensoep, gemaakt door Nadia. In kleine groepjes werd er gegeten en verder gepraat. Her en der werden er nog werkjes bovengehaald en getoond – Mira toonde een lappendeken gemaakt uit restjes en Hélène een breiwerk voor een kleinkind-op-komst. Samira en Mira bespraken uitvoerig de wonderen en struikelblokken van patronen en de uniekheid van ieder lichaam. 

In de namiddag stelde Samira Lafkioui ‘Repair d’Anvers’ voor, Joana Rossi ‘Let’s Talk and Play for Textile and Climate Change’ en Nyanchama Okemwa ‘Pagne Africain,’ haar tentoonstelling, die na een bezoek aan het Hasselts Modemuseum, vanaf maart te zien is in het Industriemuseum Gent. We gingen in gesprek over deze projecten en hun maatschappelijke relevantie. We riepen aan geïnteresseerden op om verbinding te maken met de aanstokers van de projecten. Na deze voorstelling van enkele lopende projecten, breiden we een einde aan de dag, door nog even individueel met elkaar in gesprek te gaan boven een kop thee of koffie en koekjes. 

We hopen tweemaandelijks DOEKdagen te organiseren, om zo steeds meer ruimte te creëren voor ontmoeting (en ontmoetingsateliers) en voor een structuur waarin mensen kunnen verbinden met elkaar, om zo samen een levendig DOEK te maken, waar mensen onder één dak (samen) verschillende projecten kunnen opzetten. De DOEKdagen bieden dan een gelegenheid om projecten te bedenken, voor te stellen, er samen over na te denken en te onderzoeken wie binnen (en buiten) DOEK betrokken kan worden. Er schuilt enorm veel ambachtelijk, artistieke en conceptuele expertise bij DOEKers – DOEKdagen zijn een manier om die expertise te tonen, delen en verbinden, een plek voor overdracht en inspiratie. Bovendien willen we met DOEK bouwen aan een zelfsturend artistiek/ambachtelijk netwerk/gemeenschap. De DOEKdag is een eerste stap naar het connecteren en engageren van gelijkgestemde zielen met een hart voor textiel en maatschappelijke verandering, naar een community die zichzelf voortstuwt, met een duidelijke artistieke, ambachtelijke én interpersoonlijke waarde.  

BIND – Tour van Ontmoetingsateliers in de Antwerpse Zuidrand

BIND’ is een project van textielplatform DOEK vzw, met ondersteuning van Cultuurregio Zuidrand. Met naald en draad hopen wij de Zuidrand van Antwerpen te verBINDen. 

Wat gaan we doen?  

Wij organiseren ontmoetingsateliers in de bibliotheken van de Antwerpse Zuidrand (= in de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel). In zo’n atelier gaan we met elkaar in gesprek via textielobjecten en persoonlijke textielverhalen. Onze focus ligt op het in dialoog gaan en het uitwisselen van kennis en ervaringen met mensen die je nog niet eerder ontmoet hebt. We luisteren naar en leren van elkaar. 

We laten in dezelfde periode ook een groot tafelkleed en borduurkoffertje rondgaan tussen de deelnemers waar zij thuis aan kunnen werken en hun eigen ambacht op kunnen toepassen. Uiteindelijk creëren wij dus samen een gedeeld kunstwerk waarin ieders verhaal met elkaar verweven is. 

Voor wie?  

Mensen uit de Zuidrand die geïnteresseerd of vertrouwd zijn met handwerk en textiel, of die een bijzonder en persoonlijk textielverhaal willen delen.

Waar en wanneer? 

Onze ‘tournee’ langs de bibliotheken in de Zuidrand vindt zowel in het voor- als najaar plaats, en ziet er uit als volgt: 

Voorjaar (mei 2022):

 • Donderdag 05/05, 14u-17u in de bib van Mortsel, Eggestraat 32.
 • Zaterdag 07/05, 9u-12u in de bib van Hove, Kapelstraat 8.
 • Woensdag 11/05, 13u30-16u30 in de bib van Edegem, Terelsstraat 1.
 • Vrijdag 13/05, 15u30-18u in de bib van Kontich, Sint-Jansplein 8. 
 • Maandag 16/05, 14u-17u in de bib van Borsbeek, Lindenboomstraat 3.
 • Vrijdag 20/5, 9u-12u in de bib van Lint, Liersesteenweg 25.
 • Vrijdag 3/6, 9u30-12u30 in de bib van Aartselaar, Della Faillelaan 32.

Najaar (september 2022):

 • Vrijdag 09/09, 15u30-18u in de bib van Kontich, Sint-Jansplein 8 (geannuleerd).
 • Zaterdag 10/09, 9u-12u in de bib van Hove, Kapelstraat 8.
 • Woensdag 14/09, 13u30-16u30 in de bib van Edegem, Terelsstraat 1 
 • Dinsdag 20/9, 14u-17u in de bib van Aartselaar, Della Faillelaan 32 (geannuleerd).
 • Donderdag 29/09, 14u-17u in de bib van Mortsel, Eggestraat 32.
 • Vrijdag 30/09, 9u-12u in de bib van Lint, Liersesteenweg 25.
 • Zaterdag 1/10, 9u30-12u in de bib van Borsbeek, Lindenboomstraat 3.

Interesse?

Deelnemen is gratis, maar geef ons wel op voorhand een seintje. Er kunnen maximum 10 mensen deelnemen per ontmoetingsatelier.

 • Voor deelname aan de ontmoetingsateliers in september: bel Katleen op het nummer 0477901074 of mail naar katleen@doek-vzw.com

Kan je niet op de bovenstaande dagen en heb je toch interesse om mee te doen? Neem dan zeker ook contact met ons op! We ontmoeten je graag op afspraak in ons collectief atelier in Mortsel. 

Pagne Africain – Afrikaans textiel in het Industriemuseum Gent

 
 
In het kader van Black History Month België cureerde antropologe en activiste Stella Nyanchama Okemwa vorig jaar al de tentoonstelling ‘Pagne Africain’ in het Modemuseum Hasselt. Van 31 maart tot 7 juni 2022 strijkt ‘Pagne Africain’ in een aangepaste vorm neer in het Industriemuseum Gent. 
 
De reizende tentoonstelling geeft een inkijk in de rijkdom en verscheidenheid aan texielculturen in Afrika. Wanneer het op stof aankomt, kennen verschillende bevolkingsgroepen andere gebruiken en tradities – een eigen manier van doen en betekenisgeving. Okemwa voorziet daarom ieder stuk in de tentoonstelling van achtergrondinformatie en onthult zo onder andere de herkomst, het maakproces en de betekenis achter alle kleurrijk bedrukte stoffen in ‘Pagne Africain’. Textiel uit het Afrikaanse continent, zo vertelt Okemwa, vertelt verhalen over landen en mensen en heeft bovendien een enorme spirituele betekenis – deze, en andere aspecten, doet ze doorheen de tentoonstelling uit de doeken.
 
Okemwa’s indrukwekkende eigen verzameling Afrikaanse stoffen en kledingstukken ligt aan de basis van de expo en wordt ditmaal vergezeld door een aantal stukken uit de collectie van het Industriemuseum: “textielstalen van Gentse fabrikanten voor de Afrikaanse markt belichten een vrijwel ongekend stukje textielgeschiedenis”, aldus het museum.
 
DOEK ging, in het kader van haar Collective Wisdom Sessions, al regelmatig in gesprek met Nyanchama Okemwa. Zo bespraken we, samen met kunstenaar en onderzoeker Pierre-Antoine Vettorello, hoe modecuratie als dekoloniale praktijk kan fungeren. Wij volgen Nyanchama’s werk vol bewondering en zijn er uiteraard ook bij op de openingsavond van Pagne Africain.
 
‘Pagne Africain’ loopt van 31 maart tot en met 7 juni 2022. Meer informatie vind je op de website van het Industriemuseum: https://www.industriemuseum.be/nl/agenda/pagne-africain.
 
(c) Martin Corlazzoli
(c) Martin Corlazzoli
(c) Martin Corlazzoli
(c) Martin Corlazzoli
(c) Martin Corlazzoli

STST 2.0 landt in de krokusvakantie (26/2 – 4/3) in Museum Plantin-Moretus!

Met STST 2.0, een project van DOEK en MoMu, verzamelt Lies Van Assche  verhalen uit én over Antwerpen. Deze verhalen worden geborduurd op 148 stoffen ‘stadsdoeken,’ die samen de stad afbeelden. In de krokusvakantie landt STST 2.0 in Museum Plantin-Moretus, waar je mee kan komen borduren. 


Heb je zin om mee te vertellen en te borduren? Kom dan tussen 26 februari en 4 maart langs bij STST 2.0 in Museum Plantin Moretus of reserveer 1 of meerdere tijdsblokken.

Meedoen?

 • za 26 en zo 27 februari en van di 1 t/m vr 4 maart 2022
 • telkens van 12.30 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 16.30 uur
 • voor iedereen ouder dan 9 (kinderen vergezeld door een volwassene).
 • geen voorkennis vereist
 • GRATIS
 • schrijf je in via balie_museum_plantin-moretus@antwerpen.be of op 03 221 14 51

STST 2.0

Lies Van Assche, Nadia Mohmand en anderen nodigen voor het community-art project STST 2.0 mensen uit om iets persoonlijk te vertellen over een openbare plek in Antwerpen en daarna datzelfde plekje te borduren op stoffen ‘stadsdoeken,’ gemaakt uit oude tafellakens. Het resultaat is een collectieve, intuïtieve kaart van verhalen, telkens gekoppeld aan een specifieke plek, die de verteller met naald en draad inkleurt. 

Afgelopen zomer ging STST 2.0 van start in het Middelheimmuseum. Daar vertelden mensen over hun eerste school, kus of gebroken hart. Het Stadspark bleek het decor voor minstens één huwelijksaanzoek te zijn geweest en meteen ook een favoriete plek om met de hond te gaan wandelen.

STST 2.0 is een project over de stad en wil daarom ook door de stad reizen. In de eerste week van maart gaan Lies Van Assche en Nadia Mohmand op bezoek bij het Museum Plantin-Moretus. Daar staan ze klaar om met jou verder aan Antwerpen te borduren.

 

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om de diensten en functionaliteit op onze site mogelijk te maken en om je interactie met onze dienst te begrijpen. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van dergelijke technologieën voor marketing en analyse. Bekijk het privacybeleid