COMMUNITY

Wij zijn de community van DOEK, een meerstemmige groep mensen met een gezamenlijke gedeelde passie voor duurzaam textiel. Textiel is voor ons vooral een middel en/of onderwerp voor maatschappelijke verandering.

We zijn allemaal op één of andere manier actief betrokken. We hebben aan projecten meegewerkt als vormgever, kunstenaar, maker, meester in textielambachten, onderzoeker, expert, curator, socioloog, filosoof en/of vrijwilliger. We engageren ons om op een gelijkwaardige wederkerige manier onze kennis, kunde en ervaringen te delen door elkaar te helpen, te informeren en samen te creëren.

We zetten maximaal in op ‘community-building,’ door het organiseren van community-activiteiten waarin we iedereen optimaal betrekken. 

Hiervoor laten we ons inspireren door de commons.