COMMUNITY

We laten ons bij DOEK voor onze werking inspireren door het idee van een ‘community of practice.’ Een community of practice (of praktijkgemeenschap) is een groep van mensen die zich verenigen rond een praktijk en zo gedeelde vraagstukken tegenkomen en (samen) oplossingen zoeken en/of delen. 

Bij DOEK wordt deze ‘praktijk’ breed bekeken – we richten ons niet slechts op één techniek, maar op textiel in al haar diversiteit. Bovendien hechten we veel belang aan de maatschappelijke betekenis van textiel. Ook deze betekenis is divers: textiel raakt aan onze identiteit, aan het milieu, aan economie, en nog zoveel meer. 

Als community of practice, werken we dus met verschillende vormen en toepassingen van textiel. Ambacht, kunst en techniek gaan hier steeds hand in hand met maatschappelijke uitdagingen. Door deze dubbele focus tijdens het samenbrengen van mensen, ontplooit er zich telkens meer kennis. Deze kennisontwikkeling gebeurt via verschillende projecten en methodieken. 

De DOEKcommunity of practice bestaat uit makers, vormgevers, kunstenaars, denkers, doeners, onderzoekers, dragers en liefhebbers.

Ze is dynamisch en steeds in beweging.  Vandaag ziet ze er anders uit dan gisteren of morgen. Hier vind je enkele van de mensen die DOEK maken tot wat het is. 

De DOEKcommunity of practice is sterk gelinkt aan onze atelierwerking. Het atelier biedt een ruimte om anderen en hun werk te ontdekken en al doende uit te wisselen. Het atelier is het kloppend hart van de community of practice. Daarnaast zoekt DOEK graag andere locaties op. Sinds haar begin zet DOEK in op nomadisch werken, vanuit een overtuiging dat buiten de eigen muren bewegen, ook buiten de eigen muren denken is.