nomadische ontmoetingsateliers

De kunstenaar Lies Van Assche heeft het concept nomadische ontmoetingsateliers ontwikkeld om de ontmoeting door middel van textiel te stimuleren. 

Nomadische ontmoetingsateliers zijn samenkomsten waar mensen die elkaar normaal niet zo makkelijk tegenkomen, elkaar ontmoeten via textiel. Objecten gemaakt van textiel of de handeling met textiel geeft aanleiding tot ontmoeting, gesprek en uitwisseling. Lies Van Assche kiest en ontwerpt ruimtes waar ontmoetingen in de publieke ruimte kunnen plaatsvinden via deze artistieke tactiele werkvorm. De tactiele component zorgt voor zowel focus als openheid – ‘iets om handen hebben’ creëert een onbevangenheid die essentieel is bij oprechte ontmoetingen. Tijdens de ontmoetingsateliers kan er worden verteld over textielobjecten, -talenten of -verhalen. Deze raken onvermijdelijk aan andere aspecten van ons leven, zoals identiteit en achtergrond. Als werkvorm zet het ontmoetingsatelier in op kennismaking. Doorheen ontmoetingsateliers is er ook sprake van uitwisseling van bijvoorbeeld ambachtelijke kennis en vaardigheden. Het belangrijkste doel bevindt zich echter op het  niveau van samenkomen en aftasten.

Door nomadische ontmoetingsateliers op verschillende – en soms verrassende – publieke en semi-publieke plekken te organiseren, bereiken we een breed publiek. Door een plek te bezoeken, bezoek je immers ook mensen.. Door verschillende (soorten) ruimtes in het publiek domein op te zoeken, werken we drempelverlagend. We gaan naar mensen toe om hén te ontmoeten en  zetten we bovendien in op toevallige passanten – zo komen mensen onverwacht in aanraking met textielhandelingen  en ontmoeten ze mensen die ze anders niet zo makkelijk zouden ontmoeten.