Partners

DOEK werkte sinds 2012 samen met het Museum Aan de Stroom, Stadslab 2050, Villanella vzw, Mooi festival, Toneelhuis, Asielcentrum, Radisson Blu Hotels, Wilde vlechten vzw, OCMW,Atlas, integratie en inburgering Antwerpen, Flanders District of Creativity, Flanders Fashion Institute, MoMu Antwerpen, De Roma, Karel de Grote Hogeschool, …