Processen

Textiel staat bij DOEK als materiaal an sich centraal, als een venster naar anderen. Textiel in al zijn vormen speelt immers een rol in ieders leven, want iedereen heeft een connectie met textiel. Zo is er een connectie met duurzaamheid, identiteit en emotionele waarden.Textiel leeft en schrijft een geschiedenis van sporen. Verhalen zijn ook de ideale manier om contact te maken, mensen te raken, en de samenhorigheid te vergroten. Verhalen raken ons en geven betekenis. Vanuit deze gedachte werken we rond een aantal methodes en processen. Elk project en elke actie bij DOEK ontstaat steeds vanuit een ontmoeting. In deze ontmoeting streven we steeds naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid, twee waarden die fundamenteel zijn in alles wat we doen.

Co-creatie

DOEK zet aan tot connectie en co-creatie in de community maar ontwikkelt ook co-creatieprojecten buiten de community met mensen van de community.
Tijdens co-creatieprojecten wordt er ingezet op actieve participatie en hands-on projecten. We hanteren een inclusief beginsel en geloven dat er door gelijkwaardig co-creëren een rijker proces, meer inzicht en een beter artistiek resultaat kan ontstaan.

TRANSVERSAAL

Deze co-creatieprocessen slaan niet enkel een brug tussen diverse talenten, maar zetten ook aan tot transversale kruisbestuivingen tussen verschillende disciplines, sectoren, gemeenschappen en organisaties.
DOEK wil zich in de toekomst verder ontwikkelen als een soort motor en bemiddelaar in het transversaal denken en handelen.

KENNISDELING

De basis in alles wat we doen start met een ontmoeting. Superdivers textieltalent brengen we samen om in eerste instantie kennis, vaardigheden en verhalen te delen. Lies Van Assche ontwikkelde hiervoor een methodiek, de ontmoetingsateliers, die we op verschillende plekken in Vlaanderen implementeren.
We brengen vanuit verschillende thema’s, onderwerpen en vragen; kunstenaars, designers, makers, ambachtslui en onderzoekers samen. Deze wederzijdse kruisbestuiving kan leiden tot nieuwe artistieke, social-design of innovatieve concepten. Ook hier oefenen nieuwkomers Nederlandse taal en breiden ze hun sociaal en professioneel netwerk uit.

RESIDENTIE

DOEK stimuleert divers talent, ontwerpers, kunstenaars, ambachtslui, makers en onderzoekers, door een residentie aan te bieden om te experimenteren, te reflecteren en te groeien en zo ook deelgenoot te worden van de community.

TEXTIEL TALENTONTWIKKELING

We willen nieuwkomers met textieltalent connecteren met het uitgebreid netwerk van DOEK en projectmatige werkervaring op niveau aanbieden in het brede cultuurlandschap (podiumkunsten / TV / film / erfgoed / mode / design / kunst). Door deze werkervaringen kunnen ze verder bouwen aan een professioneel portfolio, nieuwe competenties ontdekken en ontwikkelen, krijgen ze kansen om kennis van de Nederlandse taal aan te scherpen en hun sociaal en professioneel netwerk uit te breiden.
DOEK wil onderzoeken hoe we onze rol als coach en stimulator voor superdivers talent in de kunsten nog beter kunnen opnemen.
De komende 2 jaar verkennen we hoe we deze ambitie samen met andere partners (stampmedia, vdab, ocmw, ivoc) binnen en buiten de sector structureel kunnen uitwerken.

CO-WORKING

DOEK beheert een kleine co-working space voor textiel in de Feniks te Mortsel. Ontwerpers, kunstenaars, ambachtslui, makers en organisaties kunnen er tijdelijk professionele machines en een werkplek reserveren om eigen (duurzame) projecten te realiseren en/of workshops te geven.