Collective Wisdom Sessions (CWS)

DOEK ontwikkelde de experimentele methodiek Collective Wisdom Sessions (CWS). CWS is een vorm van een open, gedeeld artistiek proces: een co-creatie. Aan de hand van 6 artistieke vraagstellingen stellen we een meerstemmige groep individuen uit verschillende sectoren en met verschillende achtergronden samen, die eenzelfde onderwerp vanuit een andere invalshoek benaderen. Vaak zijn deze partijen zich niet bewust van het feit dat hun kennis elkaar aanvult. Deze bewustmaking maakt deel uit van de eerste stap binnen het project. Centraal staat “reciprociteit”: gelijkwaardige wederkerigheid.   

Het onderwerp van de dialoog wordt aangestuurd door een aanstoker: een persoon of duo, die de nood voelt om over een thema een meerstemmige groep samen te brengen. Collectieve Wisdom Sessions zijn expliciet géén expertentafels. Het doel? Geen consensus of afgerond verhaal, wel een opening in gesprekken waarin kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden. Aan de hand van bepaalde gespreksmethodieken, zoals Deep Democracy, zorgt de moderator voor een veilige en dynamische omgeving waarin gedeeld kan worden.  

Vanuit collectief denken, doen en praten (co-productie) komen de groepen tot nieuwe collectieve wijsheid. Wederzijdse kruisbestuiving tussen alle deelnemers zal leiden tot nieuwe inzichten en vormt uiteindelijk  de voedingsbodem voor nieuwe projecten, gericht op maatschappelijke transitie. De Collective Wisdom Sessions bevinden zich op de snijlijn tussen kunst, onderzoek en filosofie. De kunstenaar neemt in dit experimenteel leerproces de rol op van motor van systemische en sociale verandering.   

Het resultaat van dit gezamenlijk denkproces ligt volledig in handen van de groep, en zal later in de vorm van Collective Wisdom Days aan een groter publiek worden voorgesteld.  ​

De 6 thema’s zijn:

  • Passement vandaag
  • I Miss You
  • Verwondering door natuurlijke kleuren
  • Afrika en Textiel
  • Social washing
  • Collectief manifest voor de duurzame kostuumontwerper

Gelinkte projecten