ONTMOETINGSATELIERS

Het ontmoetingsatelier is een concept dat verder borduurt op het eerdere werk van kunstenaar Lies Van Assche. Het is een performatieve vorm van community-art en tegelijk een interventie in de publieke ruimte voor een publiek van passanten, van lokale buurtbewoners tot professionals uit het brede artistieke veld.

“Centraal in mijn artistieke praktijk staat het vermogen om me open te stellen voor wat om mij heen gebeurt. Als kunstenaar focus ik op het ontwikkelen van nieuwe inzichten en perspectieven in/op sociale en maatschappelijke problematieken. Een combinatie van een open en kritische houding en een beeldende kwaliteit kan leiden tot beelden, ontwerpen, concepten die ons in staat stellen de wereld anders te aanschouwen. Vanuit dit op mogelijkheden gerichte denken wordt een eigen perspectief ontwikkeld waar ik op beeldende wijze vorm aan geef. Door mijn aanwezigheid als onderzoekende kunstenaar in een sociale omgeving wordt een proces van uitwisseling in gang gezet tussen de kunstenaar en deze omgeving. De omgeving, de mensen, de gebeurtenissen worden onderdeel van het creatieve proces; de methodiek aan de basis is steeds co-creatief. Dit co-creatieve werkproces leidt niet alleen tot de artistieke uitkomst, maar heeft op zichzelf een autonome waarde. Zo beweeg ik de omgeving en wordt ik er tegelijkertijd door bewogen. Ik zoek in mijn artistieke onderzoeksprocessen niet naar bewijzen of antwoorden, maar naar nieuwe perspectieven die zowel artistiek als maatschappelijk relevant zijn.

De focus in Van Assche’s werk als kunstenaar ligt op het thema gelijkwaardige wederkerige ontmoetingen in de kunsten. Die kunnen enkel tot stand komen mits een grote openheid en bereidheid tot een interactieve dialoog die start vanuit ieders talent en eigenheid. Van Assche bedenkt en experimenteert met verschillende vormen van community-art en sociaal- geëngageerde kunstpraktijken, die gelijkwaardige wederkerige ontmoeting faciliteren in de publieke ruimte. Ontmoetingsateliers bevorderen de sociale cohesie bij inwoners in een meerstemmige samenleving.

In de fysieke ruimte van het ontmoetingsatelier gaan we een relatie aan met elkaar via het tonen van textieltalent of doorgeven van textielverhalen. De deelnemer wordt uitgedaagd om ook zijn relatie tot de wereld te onderzoeken. Ver weg van de preoccupaties van snelheid, efficiëntie en consumeren van deze tijd, creëren we een fysieke ruimte voor de traagheid van het textielambacht. We focussen op ambachtelijke en artistieke potenties maar creëren ook ruimte voor het persoonlijk verhaal en of culturele achtergrond. Kunst én ambacht als bron van informatie over onszelf, de ander en de wereld om ons heen.” 

Daarbij wordt door de kunstenaar Van Assche veel zorg besteed aan de kwaliteit van de ontmoeting zelf. De rollen en bijdragen van deelnemers worden vooraf niet gedefinieerd maar ontwikkelen zich ter plaatse in dialoog, met belangrijke focus op gelijkwaardigheid in overdracht en uitwisseling tijdens het proces. De kunstenaar functioneert in dit participatief proces in eerste instantie als een artistiek aanjager, facilitator, connector en aanstoker. Ze ontwikkelt samen met een aantal moderators van het ontmoetingsatelier een aantal basisafspraken voor deze ateliers, en daarna is iedereen mede-deelnemer.

Gelinkte projecten